aktualności

Pierwsza Dama RP przyjeżdża na zaproszenie Klubu Kobiet

Posted on
Pobierz logo w formacie PDF

Spotkanie z Pierwszą Damą 2 lipca 2013r. to wyjątkowy gest p.Anny Komorowskiej w stronę kobiet i naszego Stowarzyszenia KKK. Małżonka Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej rozmawiać będzie z nami i z liderkami ruchów społecznych i obywatelskich w Cieszynie, działających w dziedzinie pożytku publicznego. Chcemy mówić o przedsiębiorczości kobiet, kulturze, upowszechnianiu wolontariatu, zatrudnieniu w spółdzielniach socjalnych nowego typu, […]