aktualności

Czwarty warsztat projektu „Cieszyńska szkoła obywatelstwa: po obu stronach Olzy” w redakcji gazety

Posted on

W sobotę 21 kwietnia o godzinie 9.00 młodzież uczestnicząca w projekcie spotka się w redakcji „Głosu Ludu” w Czeskim Cieszynie przy ul. Komeńskiego 4. W programie zapoznanie się z całym cyklem wydawniczym: od poszukiwania tematów, zbierania materiałów, poprzez pisanie tekstów, aż po skład gazety i jej dystrybucję. Przypominamy o obowiązku dostarczenia biogramu wybranej postaci zasłużonej […]

aktualności

Józef Kiedroń bohaterem wystawy i prelekcji w Bibliotece Miejskiej

Posted on

11 kwietnia 2012 o godz. 15 30 w sali wystawowej Biblioteki Miejskiej w Cieszynie (II piętro) odbędzie się prelekcja oraz wernisaż wystawy „Życie i działalność Józefa Kiedronia”. Wykład wygłosi członkini Stowarzyszenia Klub Kobiet Kreatywnych <strong>Władysława Magiera.</strong> Jest ona autorką publikacji o Józefie Kiedroniu i gorącą orędowniczką popularyzacji tej postaci na Śląsku Cieszyńskim. Postać Józefa Kiedronia, […]

aktualności

Za nami trzy pierwsze miesiace realizacji projektu „Cieszyńska szkoła Obywatelstwa: po obu sronach Olzy”

Posted on

Od 1 stycznia 2012 roku Stowarzyszenie Klub kobiet Kreatywnych w Cieszynie realizuje projekt edukacyjny „Cieszyńska szkoła obywatelstwa: po obu stronach Olzy” i jest dumne z uzyskania bardzo wysokiej punktacji projektu na etapie oceny merytorycznej złożonego na konkurs w ramach Funduszu dla Organizacji Pozarządowych Grantu Blokowego Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy.Przedmiotem projektu Stowarzyszenie uczyniło edukację obywatelską młodzieży z Cieszyna i Czeskiego Cieszyna, gdyż sprawy […]